CZĘŚĆ PISEMNA

 

18 czerwca 2019 r. (wtorek)

 

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład zespołu nadzorującego

1000

aula

Technik analityk - 311103

A.59

3 TAM

12

60 min.

lub

75 min.

(1 osoba)

1.    M. Kochański - przewodn. ZN

2.    M. Krywalska (ZSM)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 311930

B.21

3 Teo

10

Technik informatyk - 351203

E.12

ubiegłoroczni

2

Razem

24

 

 

 


 

 

 

 

 

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład zespołu nadzorującego

1200

s.40

Technik analityk - 311103

A.60

absolwent

1

60 min.

1.    J. Zelmańska -  przewodn. ZN

2.     M. Węgrzynowski (ZSM)

Technik informatyk - 351203

E.13

3 a, b,c TI

15

Razem

16

s.54

Technik informatyk - 351203

E.13

3 a, b TI

17

60 min.

1.    K. Dąbrowska - przewodn. ZN

2.    K. Kurt (ZSM)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 311930

B.22

absolwent

1

Razem

18

aula

Technik elektryk - 311303

E.08

3 Teo

20

60 min.

lub

75 min.

(4 osoby)

1.    M. Dobosz -  przewodn. ZN

2.    A. Mazepa

3.    M. Domagalski

4.    H. Stefańska - Skiba (ZSM)

Technik mechatronik - 311410

E.18

3 TM 3TMA

35

Razem

55

s.39

Technik informatyk - 351203

E.13

3 a, b TI

16

60 min.

1.    R. Bancewicz - przewodn. ZN

2.    M. Szulc (ZSM)

s.38

Technik informatyk - 351203

E.13

3 a, b TI

16

60 min.

1.    T. Żukotyński - przewodn. ZN

2.    G. Rakowski (ZSM)

s.36

Technik informatyk - 351203

E.13

3 a, b TI

16

60 min. lub

75 min.

(4 osoby)

1.    M. Domowicz - przewodn. ZN

2.    Z. Murach (ZSM)

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład zespołu nadzorującego

1400

s.36

Technik elektryk - 311303

E.24

absolwenci

4

60 min. lub

75 min.

(2 osoby)

1.    O. Pryk -  przewodn. ZN

2.    T. Szymański (ZSM)

Technik mechatronik - 311410

E.19

7

Technik informatyk - 351203

E.14

2

Technik elektronik - 311408

E.20

1

Razem

14

 


 

 

REZERWA:

 

1000 : M. Szydłowski

1200 : A. Romanowska

1400 : T. Aniołowski

Oddelegowani do ZSM:

 

1000 (60 min.) : T. Aniołowski

1200 (60 min.) : M. Dudkowski


 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

17 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

 

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

900

aula

Technik mechatronik - 311410

E.18

3 TM

3TMA

43

180 min.

+30 min.

(2 osoby)

1.    R. Bancewicz - przewodn. ZN

2.    M. Wróblewski

3.    P. Jarzyński

4.    T. Aniołowski

5.    P. Woźniak (ZSM)

Technik elektryk - 311303

E.24

absolw.

5

Razem

48

s.36

Technik elektryk - 311303

E.24

absolw.

9

180 min.

1.    M. Krupska - przewodn. ZN

2.    M. Szulc (ZSM)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 311930

B.22

8

Razem

 

 


 

REZERWA:

900 : W. Nykaza

1300 : J. Grabowski (do ZSM)

Oddelegowani do ZSM:

1300 : B. Mańska - Borowska

 

 


 

24 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

900

46

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 311930

B.21

3 TAO

3

180 min.

1.    M. Jabłoński - przewodn. ZN

2.    B. Wiśniewska - egzaminator

J. Grabowski - asystent techniczny

1500

46

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 311930

B.21

3 TAO

3

180 min.

+30 min.

(1 osoba)

1.    T. Szwaba - przewodn. ZN

2.    B. Wiśniewska - egzaminator

J. Grabowski - asystent techniczny

 


 

REZERWA:

900 : T. Żukotyński

1500 : K. Olszewski


 

25 czerwca 2019 r. (wtorek)

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

900

46

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 311930

B.21

3 TAO

3

180 min.

+30 min.

(1 osoba)

1.    Z. Wiśniewska - Zięba - przewodn. ZN

2.    B. Wiśniewska - egzaminator

J. Grabowski - asystent techniczny

1500

46

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 311930

B.21

3 TAO

2

180 min.

1.    K. Olszewski - przewodn. ZN

2.    B. Wiśniewska - egzaminator

J. Grabowski - asystent techniczny

 


 

REZERWA:

900 : K. Markiewicz

1500 : W. Nykaza


 

26 czerwca 2019 r. (środa)

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

900

32

Technik analityk - 311103

A.59

3 TAM

4

180 min.

1.    P. Balcerzak - przewodn. ZN

2.    B. Grela - egzaminator

S. Szymański - asystent techniczny

1500

32

Technik analityk - 311103

A.59

3 TAM

4

180 min.

1.    P. Balcerzak - przewodn. ZN

2.    B. Grela - egzaminator

S. Szymański - asystent techniczny

 


 

REZERWA:

900 : O. Pryk

1500 : M.Przybysz


 

27 czerwca 2019 r. (czwartek)

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

900

32

Technik analityk - 311103

A.59

3 TAM

4

180 min.

1.    I. Byner - przewodn. ZN

2.    B. Wiśniewska - egzaminator

S. Szymański - asystent techniczny

 

 


 

REZERWA:

900 : M. Roszczynialska

 

 

 


 

28 czerwca 2019 r. (piątek)

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

8:00

13

Technik informatyk - 351203

E.14

absolw.

6

150 min.

1.    W. Nykaza - przewodn. ZN

2.    W. Czajkowska (ZSM)

M. Kowalczyk - asystent techniczny

8:00

48

Technik mechatronik - 311410

E.19

absolw.

5

180 min.

1.    J. Jasiński - przewodn. ZN

2.    E. Jędrzejewska- Sierant (ZSM)

A. Kalbarczyk - asystent techniczny

8:00

24

(CKP)

Technik informatyk - 351203

E.13

3 TI a,b,c

6

150 min.

1.    J. Grabowski - przewodn. ZN

2.    M. Tuszyński - egzaminator

M. Dudkowski - asystent techniczny

12:00

13

Technik informatyk - 351203

E.14

absolw.

3

150 min.

+30 min.

(1 osoba)

1.    M. Drozdowska - przewodn. ZN

2.    M. Sędzicki(ZSM)

M. Kowalczyk  - asystent techniczny

12:00

48

Technik mechatronik - 311410

E.19

absolw.

5

180 min.

1.    K. Markiewicz - przewodn. ZN

2.    K. Kuchta (ZSM)

A. Kalbarczyk - asystent techniczny

12:00

24

(CKP)

Technik informatyk - 351203

E.13

3 TI a,b,c

6

150 min.

1.    J. Jasiński - przewodn. ZN

2.    M. Tuszyński - egzaminator

M. Dudkowski - asystent techniczny

16:00

24

(CKP)

Technik informatyk - 351203

E.13

3 TI a,b,c

6

150 min.

1.    K. Olaś - przewodn. ZN

2.    M. Tuszyński - egzaminator

M. Dudkowski - asystent techniczny

 

 

 


 

REZERWA:

800 : M. Wieczorek

1200 : J. Zelmańska

1600 : A. Wegner

 

 


 

29 czerwca 2019 r. (sobota)

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

8:00

24

(CKP)

Technik informatyk - 351203

E.13

3 TI

a,b

6

150 min.

1.    K. Olaś - przewodn. ZN

2.    M. Tuszyński - egzaminator

M. Dudkowski- asystent techniczny

12:00

33

Technik informatyk - 351203

E.12

2 TI

a,b,c

6

150 min.

1.    K. Foligowski - przewodn. ZN

2.    M. Tuszyński - egzaminator

T. Aniołowski - asystent techniczny

 


 

REZERWA:

800 : W. Wiak

1200 : Z. Wiśniewska - Zięba

 

 


 

1 lipca 2019 r. (poniedziałek)

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

8:00

24

(CKP)

Technik informatyk - 351203

E.13

3 TI

a,b

6

150 min.

1.    E. Kamińska - przewodn. ZN

2.    M. Tuszyński - egzaminator

M. Dudkowski - asystent techniczny

9:00

10

Technik elektryk - 311303

E.08

3 Teo

6

180 min.

1.    B. Krasińska - przewodn. ZN

2.    T. Gościak - egzaminator

W. Nykaza - asystent techniczny

12:00

24

(CKP)

Technik informatyk - 351203

E.13

3 TI

a,b

6

150 min.

1.    A. Kalbarczyk - przewodn. ZN

2.    M. Tuszyński - egzaminator

M. Dudkowski - asystent techniczny

15:00

10

Technik elektryk - 311303

E.08

3 Teo

6

180 min.

1.    D. Iwańska - przewodn. ZN

2.    T. Gościak - egzaminator

W. Nykaza - asystent techniczny

16:00

24

(CKP)

Technik informatyk - 351203

E.13

3 TI

a,b

6

150 min.

1.    M. Roszczynialska - przewodn. ZN

2.    M. Tuszyński - egzaminator

M. Dudkowski - asystent techniczny

 


 

REZERWA:

800 i 900: T. Szwaba

1200 : O. Pryk

1500 i 1600: B. Mańska - Borowska

 


 

2 lipca 2019 r. (wtorek)

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

8:00

24

(CKP)

Technik informatyk - 351203

E.13

3 TI

a,b

6

150 min.

1.    M. Drozdowska - przewodn. ZN

2.    M. Tuszyński - egzaminator

M. Dudkowski - asystent techniczny

9:00

10

Technik elektryk - 311303

E.08

3 Teo

6

180 min.

1.    K. Dąbrowska - przewodn. ZN

2.    T. Gościak - egzaminator

W. Nykaza - asystent techniczny

12:00

24

(CKP)

Technik informatyk - 351203

E.13

3 TI

a,b

5

150 min.

1.    I. Nykaza - przewodn. ZN

2.    M. Tuszyński - egzaminator

M. Dudkowski - asystent techniczny

16:00

24

(CKP)

Technik informatyk - 351203

E.13

3 TI

a,b

6

150 min.

1.    M. Jabłoński - przewodn. ZN

2.    M. Tuszyński - egzaminator

M. Dudkowski - asystent techniczny

 


 

REZERWA:

800 i 900: D. Iwańska

1200 : B. Mańska - Borowska

1600: I. Nykaza

 

 

 

 

 


 

3 lipca 2019 r. (środa)

 

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

8:00

24

(CKP)

Technik informatyk - 351203

E.13

3 TI

a,b

6

150 min.

1.    M. Domowicz - przewodn. ZN

2.    M. Tuszyński - egzaminator

M. Dudkowski - asystent techniczny

12:00

24

(CKP)

Technik informatyk - 351203

E.13

3 TI

a,b

6

150 min.

1.    B. Krasińska - przewodn. ZN

2.    M. Tuszyński - egzaminator

M. Dudkowski - asystent techniczny

16:00

24

(CKP)

Technik informatyk - 351203

E.13

3 TI

a,b

4

150 min.+30 min.

(4 osoby)

1.    E. Kamińska - przewodn. ZN

2.    M. Tuszyński - egzaminator

M. Dudkowski - asystent techniczny

 


 

REZERWA:

800 : J. Grabowski

1200 : P. Balcerzak

1600: I. Nykaza