CZĘŚĆ PISEMNA

 

10 stycznia 2019 r. (czwartek)

 

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład zespołu nadzorującego

1000

aula

Technik mechatronik - 311410

E.03

3 TM

3 TMA/GM

35

60 min.

lub

75 min.

(4 osoby)

1.    Z. Wiśniewska-Zięba - przewodn. ZN

2.    K. Foligowski

3.    A. Wegner

4.    M. Sędzicki (ZSM)

Technik elektryk - 311303

E.07

3 Teo/GEL

21

Razem

56

 


 

 

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład zespołu nadzorującego

1200

aula

Technik analityk - 311103

A.60

4 TAO/GA

9

60 min.

lub

75 min.

(3 osoby)

1.   J. Zelmańska - przewodn. ZN

2.   M. Szulc (ZSM)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 311930

B.22

4 TAO/GEO

21

Razem

30

 

 


 

 

 

 

 

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład zespołu nadzorującego

1400

aula

Technik informatyk - 351203

E.14

4 a TI

4 b TI

46

60 min.

lub

75 min.

(2 osoby)

1.    K. Dąbrowska -  przewodn. ZN

2.     M. Wróblewski

3.    Z. Murach (ZSM)

s.54

Technik mechatronik - 311410

E.19

4 TM

18

60 min.

1.    A. Mazepa -  przewodn. ZN

2.    M. Krywalska (ZSM)

s.55

Technik elektryk - 311303

E.24

4 Tel

16

60 min.

1.    B. Szada -  przewodn. ZN

2.    P. Woźniak(ZSM)

s.56

Technik elektryk - 311303

E.24

4 Tel

5

60 min.

lub

75 min.

(3 osoby)

1.    D. Iwańska -  przewodn. ZN

2.    T. Szymański (ZSM)

Technik mechatronik - 311410

E.19

4 TM

11

Razem

16

 


 

 

REZERWA:

 

1000 : P. Belcerzak

1200 : M. Galewski

1400 : M. Przybysz

Oddelegowani do ZSM:

 

1000 (60 min.) : S. Grodkowska

1200 (60 min.) : M. Krupska

1400 (60 min.) : M. Jabłoński


 

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

9 stycznia 2019 r. (środa)

 

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

900

aula

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 311930

B.22

4 TAO/GEO

21

180 +30 min.

4.    T. Żukotyński -  przewodn. ZN

5.    O. Pryk

6.    K. Olaś

7.    P. Woźniak (ZSM)

Technik elektryk - 311303

E.24

4 Tel

19

RAZEM

40

 


 

 

 

REZERWA:

900 : Z. Wiśniewska - Zięba

 

Oddelegowani do ZSM:

 

1300 (120 min.) : M. Rudnicka - Chadaj

REZERWA: M. Rzymski


 

 

12 stycznia 2019 r. (sobota)

 

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

8:00

13

Technik informatyk - 351203

E.14

4 a TI

4 b TI

6

150 min.

1.    T. Szwaba - przewodn. ZN

2.    M. Szulc (ZSM)

M. Kowalczyk - asystent techniczny

12:00

13

Technik informatyk - 351203

E.14

4 a TI

4 b TI

6

150 min.

1.    E. Kamińska - przewodn. ZN

2.    K. Biesiada - Kawalec (ZSM)

M. Kowalczyk - asystent techniczny

16:00

13

Technik informatyk - 351203

E.14

4 a TI

4 b TI

6

150 min.

1.    J. Grabowski - przewodn. ZN

2.    W. Czajkowska (ZSM)

M. Kowalczyk - asystent techniczny

 

 


 

REZERWA:

800 : O. Chrzanowska

1200 : T. Szwaba

1600 : E. Kamińska

 


 

 

14 stycznia 2019 r. (poniedziałek)

 

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

8:00

13

Technik informatyk - 351203

E.14

4 a TI

4 b TI

6

150 min.

1.    K. Markiewicz - przewodn. ZN

2.    K. Kurt (ZSM)

M. Kowalczyk - asystent techniczny

12:00

13

Technik informatyk - 351203

E.14

4 a TI

4 b TI

6

150 min.

1.    O. Chrzanowska - przewodn. ZN

2.    H. Stefańska - Skiba (ZSM)

M. Kowalczyk - asystent techniczny

16:00

13

Technik informatyk - 351203

E.14

4 a TI

4 b TI

6

150 min.

1.    W. Muzal - przewodn. ZN

2.    K. Kuchta (ZSM)

M. Kowalczyk - asystent techniczny

 


 

REZERWA:

800 : A. Kalbarczyk

1200 : K. Markiewicz

1600 : O. Chrzanowska

 

 


 

 

15 stycznia 2019 r. (wtorek)

 

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

8:00

13

Technik informatyk - 351203

E.14

4 a TI

4 b TI

6

150 min.

1.    B. Krasińska - przewodn. ZN

2.    K. Kurt (ZSM)

M. Kowalczyk - asystent techniczny

8:00

48

Technik mechatronik - 311410

E.19

4 TM

5

180 min.

1.    K. Olszewski- przewodn. ZN

2.    K. Kuchta (ZSM)

A. Kalbarczyk - asystent techniczny

12:00

13

Technik informatyk - 351203

E.14

4 a TI

4 b TI

6

150 + 30 min.

1.    W. Nykaza - przewodn. ZN

2.    H. Stefańska - Skiba (ZSM)

M. Kowalczyk - asystent techniczny

12:00

48

Technik mechatronik - 311410

E.19

4 TM

5

180 min.

1.    I. Nykaza - przewodn. ZN

2.    G. Rakowski (ZSM)

A. Kalbarczyk - asystent techniczny

16:00

48

Technik mechatronik - 311410

E.19

4 TM

5

180 + 30 min.

1.    M. Szydłowski - przewodn. ZN

2.    M. Węgrzynowski (ZSM)

A. Kalbarczyk - asystent techniczny

 


 

REZERWA:

800 : L. Torłop

1200 : B. Krasińska

1600 : I. Nykaza

 


 

 

16 stycznia 2019 r. (środa)

 

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

8:00

48

Technik mechatronik - 311410

E.19

4 TM

5

180 min.

1.    T. Aniołowski - przewodn. ZN

2.    K. Biesiada - Kawalec (ZSM)

A. Kalbarczyk - asystent techniczny

12:00

48

Technik mechatronik - 311410

E.19

4 TM

5

180 min.

1.    M. Kowalczyk - przewodn. ZN

2.    E. Jędrzejewska - Sierant (ZSM)

A. Kalbarczyk - asystent techniczny

16:00

48

Technik mechatronik - 311410

E.19

4 TM

4

180 min.

1.    B. Mańska - Borowska - przewodn. ZN

2.    R. Borowski (ZSM)

A. Kalbarczyk - asystent techniczny

 


 

REZERWA:

800 : O. Pryk

1200 : T. Aniołowski

1600 : G. Rycyk

 


 

 

 

8 lutego 2019 r. (piątek)

 

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

900

49

Technik mechatronik - 311410

E.03

3 TM

3 TMA/GM

5

180 min.

1.    D. Maciąg - przewodn. ZN

2.    M. Rządkowski - egzaminator

D. Charzyński - asystent techniczny

1500

49

Technik mechatronik - 311410

E.03

3 TM

3 TMA/GM

5

180 min.

1.    R. Bancewicz - przewodn. ZN

2.    M. Rządkowski - egzaminator

D. Charzyński - asystent techniczny

 


 

REZERWA:

900 : P. Balcerzak

1500 : M. Winnicki

 


 

 

 

9 lutego 2019 r. (sobota)

 

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

900

49

Technik mechatronik - 311410

E.03

3 TM

3 TMA/GM

5

180 min.

1.    J. Jasiński - przewodn. ZN

2.    M. Rządkowski - egzaminator

D. Charzyński - asystent techniczny

1500

49

Technik mechatronik - 311410

E.03

3 TM

3 TMA/GM

5

180 min.

1.    M. Roszczynialska - przewodn. ZN

2.    M. Rządkowski - egzaminator

D. Charzyński - asystent techniczny

 


 

REZERWA:

900 : M. Wieczorek

1500 : A. Romanowska

 


 

 

 

11 lutego 2019 r. (poniedziałek)

 

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

900

49

Technik mechatronik - 311410

E.03

3 TM

3 TMA/GM

5

180 min.

1.    M. Bartoszek - przewodn. ZN

2.    M. Rządkowski - egzaminator

D. Charzyński - asystent techniczny

1500

49

Technik mechatronik - 311410

E.03

3 TM

3 TMA/GM

5

180 min.

1.    M. Drozdowska - przewodn. ZN

2.    M. Rządkowski - egzaminator

D. Charzyński - asystent techniczny

 


 

REZERWA:

900 : P. Jarzyński

1500 : W. Wiak

 


 

 

 

12 lutego 2019 r. (wtorek)

 

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

900

49

Technik mechatronik - 311410

E.03

3 TM

3 TMA/GM

5

180 +30 min.

1.    M. Rzymski - przewodn. ZN

2.    M. Rządkowski - egzaminator

D. Charzyński - asystent techniczny

900

32

Technik analityk - 311103

A.60

4 TAO/GA

4

180 min.

1.    M. Domagalski - przewodn. ZN

2.    B. Grela - egzaminator

S. Szymański - asystent techniczny

900

10

Technik elektryk - 311303

E.07

3 Teo/GEL

6

180 min.

1.    M. Domowicz- przewodn. ZN

2.    T. Gościak - egzaminator

M. Jabłoński - asystent techniczny

1500

49

Technik mechatronik - 311410

E.03

3 TM

3 TMA/GM

5

180 min.

1.    M. Dudkowski - przewodn. ZN

2.    M. Rządkowski - egzaminator

D. Charzyński - asystent techniczny

1500

32

Technik analityk - 311103

A.60

4 TAO/GA

4

180 +30 min.

1.    P. Orłowski - przewodn. ZN

2.    B. Grela - egzaminator

S. Szymański - asystent techniczny

1500

10

Technik elektryk - 311303

E.07

3 Teo/GEL

6

180 +30 min.

1.    M. Dobosz- przewodn. ZN

2.    T. Gościak - egzaminator

M. Jabłoński - asystent techniczny

 


 

REZERWA:

900 : S. Thom

1500 : M. Kochański

 


 

 

13 lutego 2019 r. (środa)

 

Godz.

Sala

Nazwa i nr zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

klasa

Liczba

uczniów

Czas

Skład komisji

900

32

Technik analityk - 311103

A.60

4 TAO/GA

4

180 min.

1.    T. Kaczmarek - przewodn. ZN

2.    B. Grela - egzaminator

S. Szymański - asystent techniczny

900

10

Technik elektryk - 311303

E.07

3 Teo/GEL

6

180 min.

1.    I. Byner- przewodn. ZN

2.    T. Gościak - egzaminator

M. Jabłoński - asystent techniczny

 


 

REZERWA:

900 : D. Charzyński