PLAN DYŻURÓW od 15 października 2018 r.

 

 

 

 

Wejście,

sale 12, 13, szatnia

 

Klub,

sale 18-21

 

Parter

(pokój nauczycielski)

 

I piętro

(sale 36-42)

 

I piętro (sekretariat)

 

II piętro

(sale 52-58)

III piętro

(sale 59-66)*

PONIEDZIAŁEK

0

Grabowski J.

0

Kaczmarek T.

0

Kamińska E.

0

Wiak W.

0

Szada B.

0

Rudnicka-Chadaj M.

1

Kalbarczyk A.

1

Przybysz M.

1

Kamińska E.

1

Wieczorek M.

1

Roszczynialska M.

1

Dobosz M.

2

Jabłoński M.

2

Grabowski J.

2

Jarzyński P.

2

Romanowska A.

2

Domowicz M.

2

Rudnicka-Chadaj M.

3

Kalbarczyk A.

3

Przybysz M.

3

Jarzyński P.

3

Romanowska A.

3

Thom S.

3

Jasiński J.

4

Charzyński D.

4

Dudkowski M

4

Jabłoński M.

4

Olaś K.

4

Mańska-Borowska B.

4

Krasińska B.

5

Nykaza W.

5

Kowalczyk M.

5

Orłowski P.

5

Rzymski M.

5

Wiśniewska-Zięba Z.

5

Chrzanowska O.

6

Thom S.

6

Kowalczyk M.

6

Domowicz M.

6

Nykaza I.

6

Drozdowska M.

6

Iwańska D.

7

Orłowski P.

7

Pryk O.

7

Rzymski M.

7

Chrzanowska O.

7

Nykaza I.

7

Maciąg D.

8

Orłowski P.

8

Winnicki M.

8

Muzal W.

8

Olaś K.

8

Nykaza I.

8

Maciąg D.

WTOREK

0

Wegner A.

0

Dudkowski M.

0

Winnicki M.

0

Markiewicz K.

0

Zelmańska J.

0

Krasińska B.

1

Kaczmarek T.

1

Dudkowski M.

1

Thom S.

1

Markiewicz K.

1

Zelmańska J.

1

Iwańska D.

2

Kaczmarek T.

2

Nykaza W.

2

Wieczorek M.

2

Rzymski M.

2

Dąbrowska K.

2

Iwańska D.

3

Kalbarczyk A.

3

Nykaza W.

3

Winnicki M.

3

Orłowski P.

3

Dąbrowska K.

3

Maciąg D.

4

Jabłoński M.

4

Kowalczyk M.

4

Aniołowski T.

4

Rzymski M.

4

Thom S.

4

Wiśniewska-Zięba Z.

5

Orłowski P.

5

Kamińska E.

5

Kochański M.

5

Roszczynialska M.

5

Szada B.

5

Chrzanowska O.

6

Szydłowski M.

6

Wiak W.

6

Muzal W.

6

Olszewski K.

6

Rudnicka-Chadaj M.

6

Jasiński J.

7

Szydłowski M.

7

Pryk O.

7

Domowicz M.

7

Charzyński D.

7

Drozdowska M.

7

Iwańska D.

8

Szydłowski M.

8

Pryk O.

8

Domowicz M.

8

Charzyński D.

8

Drozdowska M.

8

Chrzanowska O.

ŚRODA

0

Orłowski P.

0

Krupska M.

0

Aniołowski T.

0

Muzal W.

0

Grabowski J.

0

Wiśniewska-Zięba Z.

1

Orłowski P.

1

Krupska M.

1

Rzymski M.

1

Markiewicz K.

1

Thom S.

1

Chrzanowska O.

2

Orłowski P.

2

Winnicki M.

2

Rzymski M.

2

Olaś K.

2

Wiśniewska-Zięba Z.

2

Chrzanowska O.

3

Szydłowski M.

3

Dudkowski M.

3

Pryk O.

3

Olaś K.

3

Thom S.

3

Maciąg D.

4

Mazepa A.

4

Winnicki M.

4

Kamińska E.

4

Romanowska A.

4

Dobosz M.

4

Nykaza I.

5

Nykaza W.

5

Pryk O.

5

Kaczmarek T.

5

Mańska-Borowska B.

5

Jabłoński M.

5

Maciąg D.

6

Kalbarczyk A.

6

Aniołowski T.

6

Foligowski K.

6

Roszczynialska M.

6

Charzyński D.

6

Grabowski J.

7

Kalbarczyk A.

7

Nykaza W.

7

Wiak W.

7

Foligowski K.

7

Charzyński D.

7

Krasińska B.

8

Kalbarczyk A.

8

Aniołowski T.

8

Wiak W.

8

Roszczynialska M.

8

Markiewicz K.

8

Foligowski K.

CZWARTEK

0

Olszewski K.

0

Krupska M.

0

Thom S.

0

Mańska-Borowska B.

0

Wieczorek M.

0

Drozdowska M.

1

Wegner A.

1

Dudkowski M.

1

Dąbrowska K.

1

Mańska-Borowska B.

1

Wiśniewska-Zięba Z.

1

Chrzanowska O.

2

Nykaza W.

2

Wegner A.

2

Jabłoński M.

2

Maciąg D.

2

Jasiński J.

2

Chrzanowska O.

3

Pryk O.

3

Nykaza W.

3

Thom S.

3

Wiśniewska-Zięba Z.

3

Jasiński J.

3

Iwańska D.

4

Grabowski J.

4

Kalbarczyk A.

4

Domagalski M.

4

Markiewicz K.

4

Dąbrowska K.

4

Zelmańska J.

5

Rzymski M.

5

Dudkowski M.

5

Roszczynialska M.

5

Szada B.

5

Wróblewski M.

5

Iwańska D.

6

Winnicki M.

6

Kalbarczyk A.

6

Dudkowski M.

6

Foligowski K.

6

Wróblewski M.

6

Jabłoński M.

7

Kaczmarek T.

7

Winnicki M.

7

Roszczynialska M.

7

Foligowski K.

7

Olszewski K.

7

Grabowski J.

8

Rzymski M.

8

Kaczmarek T.

8

Roszczynialska M.

8

Foligowski K.

8

Thom S.

8

Grabowski J.

PIĄTEK

0

Aniołowski T.

0

Charzyński D.

0

Domowicz M.

0

Jasiński J.

0

Rudnicka-Chadaj M.

0

Iwańska D.

1

Nykaza W.

1

Pryk O.

1

Aniołowski T.

1

Jabłoński M.

1

Dąbrowska K.

1

Rycyk G.

2

Orłowski P.

2

Kaczmarek T.

2

Jabłoński M.

2

Markiewicz K.

2

Wiśniewska-Zięba Z.

2

Rycyk G.

3

Orłowski P.

3

Kamińska E.

3

Muzal W.

3

Rzymski M.

3

Olszewski K.

3

Rycyk G.

4

Dudkowski M.

4

Kaczmarek T.

4

Nykaza W.

4

Szada B.

4

Drozdowska M.

4

Maciąg D.

5

Orłowski P.

5

Wróblewski M.

5

Thom S.

5

Roszczynialska M.

5

Zelmańska J.

5

Rudnicka-Chadaj M.

6

Kowalczyk M.

6

Pryk O.

6

Olszewski K.

6

Markiewicz K.

6

Szada B.

6

Nykaza I.

7

Grabowski J.

7

Pryk O.

7

Wieczorek M.

7

Drozdowska M.

7

Zelmańska J.

7

Chrzanowska O.

8

Kowalczyk M.

8

Pryk O.

8

Muzal W.

8

Nykaza I.

8

Krasińska B.

8

Chrzanowska O.

 

*Nauczyciele, którzy mają zajęcia w salach 59-66 sprowadzają uczniów po zakończonej lekcji na II piętro.

"0" to dyżur15 minut przed pierwszą lekcją (7:45),

"1"  to dyżur po pierwszej lekcji,

"2" - po drugiej lekcji itd.