PLAN DYŻURÓW od 7września 2020

 

 

 

 

Wejście,

sale 12, 13, szatnia

 

Klub,

sale 18-21

 

Parter

(pokój nauczycielski)

 

I piętro

(sale 36-42)

 

I piętro (sekretariat)

 

II piętro

(sale 52-58)

III piętro

(sale 59-66)*

PONIEDZIAŁEK

0

Kalbarczyk A

0

Kowalczyk M.

0

Pryk O

0

Jabłoński M

0

Krasińska B

0

Chrzanowska O

1

Charzyński D

1

Thom S

1

Haftka-Cebulska J

1

Zelmańska J

1

Maciąg D

1

Przybysz M

2

Kowalczyk M.

2

Thom S

2

Jarzyński P

2

Cybulski G

2

Olszewski K

2

Ułasiuk I

3

Charzyński D

3

Kamińska E

3

Jarzyński P

3

Cybulski G

3

Domagalski M

3

Przybysz M

4

Aniołowski T

4

Szada B

4

Dąbrowska K

4

Karwowska A

4

Maciąg D

4

Romanowka A

5

Stanio D

5

Winnicki M

5

Domowicz M

5

Sadowska I

5

Dobosz M

5

Nykaza I

6

Olszewski K

6

Olaś K

6

Haftka-Cebulska J

6

Markiewicz K

6

Rudnicka-Chadaj M

6

Drozdowska M

7

Stanio D

7

Olaś K

7

Olszewski K

7

Roszczynialska K

7

Nykaza I

7

Iwańska D

8

Olaś K

8

Winnicki M

8

Sadowska I

8

Markiewicz K

8

Roszczynialska M

8

Krasińska B

9

 

9

 

9

 

9

 

9

 

9

 

WTOREK

0

Kaczmarek T

0

Aniołowski T

0

Thom S

0

Cybulski G

0

Domowicz M

0

Zelmańska J

1

Aniołowski T

1

Stanio D

1

Kamińska E

1

Krupska M

1

Jabłoński M

1

Zelmańska J

2

Wegner A

2

Kalbarczyk A

2

Kamińska E

2

Markiewicz K

2

Jabłoński M

2

Maciąg D

3

Wegner A

3

Wróblewski M

3

Karwowska A

3

Dąbrowska K

3

Dobosz M

3

Romanowska A

4

Winnicki M

4

Kowalczyk M.

4

Olszewski K

4

Roszczynialska M

4

Iwańska D

4

Drozdowska M

5

Rzymski M

5

Stanio D

5

Kalbarczyk A

5

Wiśniewska-Zięba Z

5

Maciąg D

5

Chrzanowska O

6

Charzyński D

6

Łopatyński M

6

Szada B

6

Thom S

6

Rudnicka-Chadaj M

6

Krasińska B

7

Winnicki M

7

Pryk O

7

Haftka-Cebulska J

7

Nykaza I

7

Dobosz M

7

Chrzanowska O

8

Winnicki M

8

Pryk O

8

Haftka-Cebulska J

8

Rzymski M

8

Dobosz M

8

Romanowska A

9

 

9

 

9

 

9

 

9

 

9

 

 

 

 

 

ŚRODA

0

Charzyński D

0

Dąbrowska K

0

Sadowska I

0

Szada B

0

Maciąg D

0

Drozdowska M

1

Pryk O

1

Olaś K

1

Olszewski K

1

Wiśniewska-Zięba Z

1

Domagalski M

1

Nykaza I

2

Kaczmarek T

2

Winnicki M

2

Olszewski K

2

Rzymski M

2

Domagalski M

2

Iwańska D

3

Kalbarczyk A

3

Kowalczyk M

3

Domowicz M

3

Markiewicz K

3

Domagalski M

3

Maciąg D

4

Jabłoński M

4

Rzymski M

4

Thom S

4

Stanio D

4

Wiśniewska-Zięba

4

Chrzanowska O

5

Olaś K

5

Krupska M

5

Ułasiuk I

5

Rudnicka-Chadaj M

5

Romanowska A

5

Zelmańska J

6

Kalbarczyk A

6

Aniołowski T

6

Haftka-Cebulska J

6

Roszczynialska M

6

Charzyński D

6

Nykaza I

7

Kaczmarek T

7

Kowalczyk M

7

Jarzyński P

7

Foligowski K

7

Rudnicka-Chadaj M

7

Krasińska B

8

Kaczmarek T

8

Kowalczyk M

8

Jabłoński M

8

Foligowski K

8

Rudnicka-Chadaj M

8

Darłak W

9

 

9

 

9

Jarzyński P

9

Rycyk G

9

 

9

 

CZWARTEK

0

Stanio D

0

Winnicki M

0

Romanowska A

0

Roszczynialska M

0

Olszewski K

0

Nykaza I

1

Wegner A

1

Kowalczyk M

1

Thom S

1

Rycyk G

1

Domowicz M

1

Krasińska B

2

Kowalczyk M

2

Dąbrowska K

2

Sadowska I

2

Rycyk G

2

Domowicz M

2

Drozdowska M

3

Aniołowski T

3

Pryk O

3

Stanio D

3

Wiśniewska-Zięba Z

3

Zelmańska J

3

Chrzanowska O

4

Kaczmarek T

4

Haftka-Cebulska J

4

Charzyński D

4

Markiewicz K

4

Rudnicka-Chadaj M

4

Krasińska B

5

Cybulski G

5

Aniołowski T

5

Darłak W

5

Kalbarczyk A

5

Szada B

5

Maciąg D

6

Wegner A

6

Kowalczyk M

6

Pryk O

6

Maćkowiak P

6

Jabłoński M

6

Maciąg D

7

Wegner A

7

Kalbarczyk A

7

Kamińska E

7

Wiśniewska-Zięba Z

7

Domowicz M

7

Drozdowska M

8

Kaczmarek T

8

Wróblewski M

8

Kamińska E

8

Dąbrowska K

8

Charzyński D

8

Chrzanowska O

9

Kaczmarek T

9

 

9

 

9

 

9

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK

0

Rzymski M

0

Haftka-Cebulska J

0

Rudnicka-Chadaj M

0

Markiewicz K

0

Wiśniewska-Zięba Z

0

Iwańska D

1

Stanio D

1

Jabłoński M

1

Thom S

1

Olszewski K

1

Rudnicka-Chadaj M

1

Maciąg D

2

Wróblewski M

2

Stanio D

2

Dąbrowska K

2

Cybulski G

2

Foligowski K

2

Romanowska A

3

Olszewski K

3

Thom S

3

Krupska M

3

Karwowska A

3

Foligowski K

3

Drozdowska M

4

Pryk O

4

Kalbarczyk A

4

Sadowska I

4

Cybulski G

4

Zelmańska J

4

Nykaza I

5

Wróblewski M

5

Kowalczyk M

5

Rzymski M

5

Szada B

5

Charzyński D

5

Chrzanowska O

6

Kaczmarek T

6

Jabłoński M

6

Ułasiuk I

6

Aniołowski T

6

Krasińska B

6

Rycyk G

7

Kalbarczyk A

7

Krupska M

7

Charzyński D

7

Roszczynialska M

7

Olszewski K

7

Dobosz M

8

Kalbarczyk A

8

Krupska M

8

Winnicki M

8

Łopatyński M

8

Rycyk G

8

Dobosz M

9

 

9

 

9

 

9

 

9

 

9

 

 

 

 

*Nauczyciele, którzy mają zajęcia w salach 59-66 sprowadzają uczniów po zakończonej lekcji na II piętro.

"0" to dyżur15 minut przed pierwszą lekcją (7:45),

"1"  to dyżur po pierwszej lekcji,

"2" - po drugiej lekcji itd.