PLAN DYŻURÓW od 25 lutego 2019

 

 

 

Wejście,

sale 12, 13, szatnia

 

Klub,

sale 18-21

 

Parter

(pokój nauczycielski)

 

I piętro

(sale 36-42)

 

I piętro (sekretariat)

 

II piętro

(sale 52-58)

III piętro

(sale 59-66)*

PONIEDZIAŁEK

0

Rzymski M.

0

Wiak W.

0

Mańska-Borowska B.

0

Romanowska A.

0

Wiśniewska-Zięba Z.

0

Zelmańska J.

1

Aniołowski T.

1

Wieczorek M.

1

Mańska-Borowska B.

1

Roszczynialska M.

1

Zelmańska J.

1

Rycyk G.

2

Winnicki M.

2

Przybysz M.

2

Nykaza W.

2

Roszczynialska M.

2

Dobosz M.

2

Rycyk G.

3

Winnicki M.

3

Przybysz M.

3

Olaś K.

3

Wiak W.

3

Wiśniewska-Zięba Z.

3

Drozdowska M.

4

Charzyński D.

4

Pryk O.

4

Domowicz M.

4

Jabłoński M.

4

Krasińska B.

4

Chrzanowska O.

5

Orłowski P.

5

Kowalczyk M.

5

Markiewicz K.

5

Grabowski J.

5

Olszewski K.

5

Maciąg D.

6

Dudkowski M.

6

Olaś K.

6

Rycyk G.

6

Rudnicka-Chadaj M.

6

Charzyński D.

6

Jasiński J.

7

Kaczmarek T.

7

Olas K.

7

Markiewicz K.

7

Rudnicka-Chadaj M.

7

Jasiński J.

7

Iwańska D.

8

Kaczmarek T.

8

Aniołowski T.

1

Mańska-Borowska B.

8

Rudnicka-Chadaj M.

8

Jasiński J.

8

Iwańska D.

WTOREK

0

Nykaza W.

0

Winnicki M.

0

Krasińska B.

0

Roszczynialska M.

0

Rudnicka-Chadaj M.

0

Nykaza I.

1

Kaczmarek T.

1

Nykaza W.

1

Aniołowski T.

1

Wiśniewska-Zięba Z.

1

Zelmańska J.

1

Maciąg D.

2

Kaczmarek T.

2

Pryk O.

2

Aniołowski T.

2

Szada B.

2

Dąbrowska K.

2

Maciąg D.

3

Kaczmarek T.

3

Kamińska E.

3

Domowicz M.

3

Szada B.

3

Zelmańska J.

3

Chrzanowska O.

4

Wróblewski M.

4

Kalbarczyk A.

4

Markiewicz K.

4

Mańska-Borowska B.

4

Olszewski K.

4

Iwańska D.

5

Dudkowski M.

5

Pryk O.

5

Grabowski J.

5

Kochański M.

5

Jabłoński M.

5

Jasiński J.

6

Wiak W.

6

Rzymski M.

6

Grabowski J.

6

Krasińska B.

6

Nykaza I.

6

Drozdowska M.

7

Orłowski P.

7

Wróblewski M.

7

Mańska-Borowska B.

7

Roszczynialska M.

7

Thom S.

7

Chrzanowska O.

8

Wiak W.

8

Wróblewski M.

8

Aniołowski T.

8

Rzymski M.

8

Thom S.

8

Chrzanowska O.

ŚRODA

0

Aniołowski T.

0

Pryk O.

0

Grabowski J.

0

Markiewicz K.

0

Szada B.

0

Drozdowska M.

1

Kowalczyk M.

1

Olaś K.

1

Aniołowski T.

1

Romanowska A.

1

Chrzanowska O.

1

Krasińska B.

2

Kowalczyk M.

2

Winnicki M.

2

Kamińska E.

2

Rudnicka-Chadaj M.

2

Chrzanowska O.

2

Krasińska B.

3

Rzymski M.

3

Winnicki M.

3

Kamińska E.

3

Rudnicka-Chadaj M.

3

Szada B.

3

Wiśniewska-Zięba Z.

4

Kaczmarek T.

4

Nykaza W.

4

Thom S.

4

Roszczynialska M.

4

Maciąg D.

4

Jasiński J.

5

Olaś K.

5

Kamińska E.

5

Dąbrowska K.

5

Dobosz M.

5

Iwańska D.

5

Krasińska B.

6

Nykaza W.

6

Foligowski K.

6

Mańska-Borowska B.

6

Romanowska A.

6

Nykaza I.

6

Drozdowska M.

7

Grabowski J.

7

Foligowski K.

7

Markiewicz K.

7

Romanowska A.

7

Iwańska D.

7

Maciąg D.

8

Jabłoński M.

8

Foligowski K.

8

Markiewicz K.

8

Mańska-Borowska B.

8

Iwańska D.

8

Maciąg D.

CZWARTEK

0

Szydłowski M.

0

Wegner A.

0

Krupska M.

0

Jasiński J.

0

Dobosz M.

0

Rudnicka-Chadaj M.

1

Wegner A.

1

Pryk O.

1

Grabowski J.

1

Dąbrowska K.

1

Olszewski K.

1

Rudnicka-Chadaj M.

2

Nykaza W.

2

Pryk O.

2

Jabłoński M.

2

Markiewicz K.

2

Wiak W.

2

Krasińska B.

3

Kalbarczyk A.

3

Dudkowski M.

3

Jabłoński M.

3

Nykaza I.

3

Maciąg D.

3

Iwańska D.

4

Winnicki M.

4

Foligowski K.

4

Rzymski M.

4

Domagalski M.

4

Drozdowska M.

4

Wiśniewska-Zięba Z.

5

Kowalczyk M.

5

Kamińska E.

5

Mańska-Borowska B.

5

Roszczynialska M.

5

Dąbrowska K.

5

Zelmańska J.

6

Mazepa A.

6

Foligowski K.

6

Dąbrowska K.

6

Charzyński D.

6

Szada B.

6

Olszewski K.

7

Kalbarczyk A.

7

Kowalczyk M.

7

Charzyński D.

7

Jabłoński M.

7

Domagalski M.

7

Drozdowska M.

8

Kalbarczyk A.

8

Kowalczyk M.

8

Charzyński D.

8

Grabowski J.

8

Domagalski M.

8

Drozdowska M.

PIĄTEK

0

Grabowski J.

0

Kaczmarek T.

0

Aniołowski T.

0

Olszewski K.

0

Maciąg D.

0

Iwańska D.

1

Nykaza W.

1

Winnicki M.

1

Mańska-Borowska B.

1

Roszczynialska M.

1

Dąbrowska K.

1

Drozdowska M.

2

Kalbarczyk A.

2

Grabowski J.

2

Domowicz M.

2

Roszczynialska M.

2

Charzyński D.

2

Drozdowska M.

3

Kalbarczyk A.

3

Orłowski P.

3

Mańska-Borowska B.

3

Markiewicz K.

3

Thom S.

3

Zelmańska J.

4

Dudkowski M.

4

Kowalczyk M.

4

Charzyński D.

4

Szada B.

4

Jabłoński M.

4

Chrzanowska O.

5

Kalbarczyk A.

5

Orłowski P.

5

Domagalski M.

5

Rzymski M.

5

Rudnicka-Chadaj M.

5

Wiśniewska-Zięba Z.

6

Kaczmarek T.

6

Wróblewski M.

6

Pryk O.

6

Roszczynialska M.

6

Nykaza I.

6

Jasiński J.

7

Nykaza W.

7

Wróblewski M.

7

Mańska-Borowska B.

7

Markiewicz K.

7

Krasińska B.

7

Rycyk G.

8

Nykaza W.

8

Pryk O.

8

Rzymski M.

8

Nykaza I.

8

Chrzanowska O.

8

Rycyk G.

 

*Nauczyciele, którzy mają zajęcia w salach 59-66 sprowadzają uczniów po zakończonej lekcji na II piętro.

"0" to dyżur15 minut przed pierwszą lekcją (7:45),

"1"  to dyżur po pierwszej lekcji,

"2" - po drugiej lekcji itd.